• Ru
  • En
  • Pl

Политика конфиденциальности

Polityka prywatności
opisuje zasady
przetwarzania przez
nas informacji na
Twój temat, w tym
danych osobowych
oraz ciasteczek,
czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne
• Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod
adresem url: kazak.com.pl
• Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych
jest: Kazak Poland Sp. z o.o. Towarowa 26, Bielsko-Biała, 43-300
• Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
kazakpoland@gmail.com
• Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w
odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
• Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
• Obsługa zapytań przez formularz
• Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
• Realizacja zamówionych usług
• Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach
i ich zachowaniu w następujący sposób:
• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,
które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików
cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody
ochrony danych
stosowane przez
Operatora
• Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w
komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym
serwerze.
• Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
• Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja
wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do
przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza
regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
• Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera
operatora: inna firma
4. Twoje prawa i
dodatkowe
informacje o
sposobie
wykorzystania
danych
• W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do
wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków
ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
• firma hostingowa na zasadzie powierzenia
• operatorzy pocztowi
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z
danych w celu realizacji celu działania strony
• Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż
jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności
określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane
dłużej niż przez 3 lata.
• Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.
• Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w
celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie
będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie
interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
• Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
• W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w
celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu
prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
• Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie
przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w
formularzach
• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym
dane osobowe, o ile zostaną one podane.
• Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
• Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
• Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi
zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje,
do czego on służy.
6. Logi
Administratora
• Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania
serwisem.
7. Istotne techniki
marketingowe
• Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do
operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik
może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
• Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na
dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na
stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są
wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do
przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom
reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona
obsługa plików cookie.
• Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia
powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie,
że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym
wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator
nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych
serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika.
• Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników
poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie.
Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora
usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W
szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne
dane osobowe.
• Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w
odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do
użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on
zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8. Informacja o
plikach cookies
• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
ponownie wpisywać loginu i hasła;
• realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki
marketingowe”;
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na
ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z
operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google
(Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie
plikami cookies – jak
w praktyce wyrażać i
cofać zgodę? • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może
zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi
plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a
w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
• W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z
instrukcjami:
• Edge
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
• Urządzenia mobilne:
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone